opmtunes - filipino music lyrics with guitar chords

Abakada

Florante

  Intro: F-C-G-C-G

    C      
  A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La,
     G
  Ma-Na-Ng-O-Pa
      C    G
  Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya

      C
  A - Ang mag-aral ay gintong tunay
     G         C
  Ba - Bagay na dapat pagsikapan
      C
  Ka - Karunungan ay kailangan lang
      G           C   G
  Da - Dunong ay gamot sa kamangmangan

       C     G     C
  E - Ewan ang sagot kapag hindi alam
        F          C
  Ga - Gaga't gago ay yaong mga hangal
      F          C
  Ha - Hahayaan bang ika'y magkagayon
       G         C   G
  I - Iwasan mo habang may pagkakataon

        C
  La - Labis-labis ang mapapala
      G          C
  Ma - Magsikhay ka lang sa pag-aaral
        C
  Na - Nasa guro ang wastong landas
          G          C   G
  Nga - Ngayo'y sikapin mong ito ang mabagtas

       C     G     C
  O - Oras na upang ikaw ay magising
       F         C
  Pa - Pansinin mo ang dako na madilim
       F         C
  Ra - Rehas ng mga tanong ay sagutin
         G           C  G
  Sa - Sabihin mong ikaw ay may alam na rin

      C
  Ta - Tatalino ang bawat isa
      G       C
  U - Unawain lang at turuan
      C
  Wa - Wiwikain ang Abakada
        G        C  G
  Ya - Yaman at gabay sa kaunlaran

  Adlib: C-G-C-
     F-C-F-C-
     G-C-G

    C
  A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La
     G
  Ma-Na-Ng-O-Pa
      C    G
  Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
 
    C 
  A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La
     G
  Ma-Na-Ng-O-Pa
         F-C-G-C
  Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya


(Music & Lyrics: Florante De Leon)